Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Finansowy » Aktualności » Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy

       Może nie każdy z nas wie, że zasiłek opiekuńczy przysługuje również na innych członków rodziny oprócz dzieci.

Do innych członków rodziny, nad którymi opieka – w razie ich choroby – daje prawo do zasiłku opiekuńczego, zalicza się:

  • dzieci powyżej 14 lat,
  • małżonka,
  • rodziców,
  • teściów,
  • dziadków,
  • wnuki,
  • rodzeństwo.

Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny innym niż dziecko do lat 14, przysługuje przez okres 14 dni w roku kalendarzowym.

Wymiar 14 dni jest niezależny od liczby chorych członków rodziny (ponieważ mogą zachorować np. 2 osoby).

Zasiłek będzie jednak przysługiwał pod pewnymi warunkami.

Warunek I:

Zasiłek przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu – zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie.

Warunek II:

Osoba będzie pozostawać razem z chorym członkiem rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym. Warto wiedzieć, że zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wówczas, gdy osoba sprawująca opiekę nie mieszka na stałe z chorym. Musi jedynie pozostawać z nim we wspólnym gospodarstwie domowym podczas sprawowania tej opieki.

Warunek III:

W okresie sprawowania opieki nie będzie innych członków rodziny mogących zapewnić choremu tę opiekę.

Za członka rodziny mogącego zapewnić opiekę nie uważa się jednak:

- osoby całkowicie niezdolnej do pracy,

- osoby chorej,

- osoby, która jest niesprawna fizycznie lub psychicznie ze

   ze względu na swój wiek,

- osoby prowadzącej gospodarstwo rolne,

- osoby odpoczywającej po zmianie nocnej,

- osoby nie zobowiązanej do sprawowania opieki na podstawie

   przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia

   ona sprawowania opieki - np. babcia. Przepisy w/w kodeksu nie wymieniają bowiem dziadków, jako osób zobowiązanych do opiekowania się wnukami. Zatem ewentualna opieka nad wnukiem jest w ich przypadku jedynie rezultatem ich dobrej woli – a nie obowiązku.

Warunek IV:

Osoba sprawująca opiekę nie wykorzystała jeszcze przysługujących 14 dni opieki nad chorym członkiem rodziny (w tym chorym dzieckiem powyżej 14 lat) lub 60 dni łącznie nad chorym dzieckiem i innym członkiem rodziny.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

Podstawowym dokumentem do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA oraz oświadczenie wypełnione na druku ZUS Z-15.

W przypadku, gdy ubezpieczony dostarczy zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA na opiekę nad chorym członkiem rodziny po upływie 7 dni od daty jego otrzymania, zasiłek ulega obniżeniu o 25%, począwszy od 8 dnia niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia. Sankcji tej nie stosuje się, gdy ubezpieczony nie dostarczył zaświadczenia lekarskiego w wymaganym terminie z przyczyn od niego niezależnych.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje:

  • w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
  • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
  • w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w okresie zwolnienia lekarskiego, co zostało stwierdzone podczas kontroli przez płatnika zasiłku lub ZUS.

 

                                                                     Dorota Kujawińska

                                          


Pozostałe aktualności